Open/Close Menu Centrale Peleti

Cu totii ati aprobat sau ati asistat 30 de ani la distrugerea CAPITALULUI NATURAL

Eu am creat în 7 ani (2003-2010) tehnologii noi și 70 de modele de echipamente inovatoare, brevetate și aplicate, iar de 10 ani (2010-2020) 700 dintre ele functionează în 3 sectoare economice indispensabile vieții, asigurăm confort și sănătate într-un mediu curat.

  1. MediuecoHORNET recicleaza 100%, prin tratare termica (piroliza), deșeurile solide și lichide neutilizate și le transformă în combustibili și energie;
  2. EnergieecoHORNET asigură conversia biomasei peletizate in energie termica si electrica in mod eficient, economic, ecologic (eee);
  3. AgriculturaecoHORNET tratează termic biomasa agricolă excedentară, salvează terenurile arabile prin colectarea deșeurilor, asigură ameliorarea și fertilizarea solului, oprește deșertificarea, asigură energia pentru lucrarile agricole și irigații.

Este momentul să recunoaștem starea de fapt din România, printr-o analiză succintă a principalelor domenii ale vieții economico-sociale și să adoptăm măsurile cele mai potrivite de relansare accelerată, pentru o dezvoltare durabilă a României.

Eu propun Instituțiilor Statului Român să adopte o serie de măsuri acum.

Președinția, Guvernul și Parlamentul să utilizaze de urgență prerogativele legale oferite de Legea nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), și să declare stărea de siguranță națională pentru urmatoarele domenii: Mediu, Energie, Agricultură, fără încălcarea drepturilor cetățenești.

Legea nr. 51 din 1991( 7 august 1991)privind siguranta națională a României:

Art. 1.
Prin siguranța națională a României se întelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economic și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și climatului de exercitare neângrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție

Art. 2.
Siguranța națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1.
Cetățenii români, ca expresie a fidelității lor față de țară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranței naționale.

Solicit Guvernului sa activeze imediat legea Offset nr.354/2003, ciopârțită de Guvernul BOC prin OUG 7/2010 și suspendată de Guvernul Cioloș prin OUG 58/2015, cu intrare în vigoare deîndată pentru domeniile enumerate și să se aplice pentru toate achizițiile din aceste domenii, inclusiv militare, operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională privind reinvestirea în România a minim 60% din valoarea de achizitie a tuturor bunurilor produse sau importate, inclusiv din UE.

Acum , după Pandemie, Romania are urgent nevoie de CSAT deoarece națiunea română este în pericol !

CSAT are dreptul sa stabileasca bugetele pentru dezvoltarea acestor domenii critice și să aloce fondurile pe direcții strategice de dezvoltare durabila stabilite în prealabil;

Guvernul să inițieze de urgență masuri de organizare civică și socială de tip “Planul Marshall” din care sa nu fie excluse:

Nivelarea salariilor și pensiilor la praguri de bun simț și pe principiul contributivități;

Inghețarea salariilor si pensiilor just stabilite până când România va atinge pragul de dezvoltare aprobat în CSAT și va reuși să reducă datoria externa la un prag confortabil;

Reducerea aparatului de stat după criterii profesionale, cu 50% , excepția M.Ap.N și M.A.I. unde pot crește prin selecție profesională;

Restructurarea Parlamentului la 300 parlamentari conform deciziei cetățenilor la referendum;

Formarea de comisii de profesioniști de mare valoare, pe domeniile vizate, care să întocmescă planul de redresare economică a României în perioada de criză.

Aceste comisii de specialisti vor analiza domeniile de siguranță națională Mediu, Energie, Agricultură și vor elabora cele mai severe măsuri care pot redresa Romania de urgență prin direcționarea  imediata de  fonduri pentru finantarea acestor domeniile vulnerabile si vitale.

Pentru popularizarea masurilor de redresare economica a Romaniei se pun la dispozitia Poporului Roman Televiziunea Naționala (1.2.3. si international) și radioul, (sustinute financiar de popor), unde specialiștii vor mediatiza măsurile luate prin CSAT pentru ieșirea din criză. Este necesară o relansare economică accelerată de creștere PIB, pe principii noi aplicate în lumea intreagă, pe care le promovează științific, prin emisiuni adecvate și cu impact emoțional real.

  • Soluții pentru Ministerul Mediului

Situația actuală este promovată de ani de zile de Ministerul Mediului prin adoptarea unor soluții depășite moral, ineficiente,așa zisele gropi conforme, pentru depozitarea gunoaielor.

– Este o crimă ce se întâmplă, se consumă 10 miliarde de euro anual, ca să ingroape 5.000.000 tone de deșeuri și care prin neglijență, poluiază mai deparete mediul (solul, apa și aerul)  prin descompunerea lor naturală.

– România îngropă practic 12 000 000 MWh energie termica în loc să o extragă și să o utilizeze în folosul oamenilor, prin metodele de economie circulară, la costuri derizorii .

-Nu există legi clare, aplicative și mai ales interes de promovarea tehnologiilor moderne.

Propun Presedintelui, Guvernului si Parlamentului solutii rapide si ieftine pentru scoaterea Romaniei pentru totdeauna din Invringement! O Romanie curata

a)CONSERVAM  ENERGIEI  DEȘEURILOR  NEUTILIZATE (de groapă)

Eu pot si vreau. Tu decidentule de ce nu vrei?

Ce știm să facem noi și am propus permanent Ministerului Mediului, fără rezultat:

– Uscăm, tocăm, peletizăm 5.000.000 tone/an cu umiditate de 45%  din care rezultă =  3.000.000 tone peleti/an cu umiditate  de 10%

– Fabricăm peleții cu 375 fabrici peleți 1to/h,  investiție  75.000.000 euro

– Depozităm 3.000.000 tone peleti/an in 75 hale de 10.000 mp amplasate la sursă;

75 hale x 10.000 mp (40.000 tone/hala)  x 300 euro/mp =225.000.000 euro

-Rezultatul , 3.000.000 tone peleți  X 4 MWh/to = 12.000.000 MWh/an energie termică și electrică;

Conversia peleților în energie se face prin coincinerare la fabricile de ciment, îmbunătațim puterea calorică a carbunelui în termocentrale sau prin combustie la temperature înalte

> 1200°C în  arzătoare special ecoHORNET

Peletizarea și depozitarea se susțin financiar din taxele existente la groapă  60-80 euro/tona

Investiția totală  225.000.000 euro + 75.000.000 euro =300.000.000 euro

– Costul energie conservată în peleti, pentru 30 ani durată investiție,= 12.000.000 MWh /an x 30 ani = 360.000.000MWh = 0,833euro/MWh energie termică.

-Locuri de munca = 28.000

-Se elimină total depozitarea la gropile de gunoi și efectele acestora-infrigimentul gunoaielor

-Se asigura o depoluare imediata a solului, apei și aerului.

Concluzia o trageți dumneavoastră. De ce nu se vrea? Realizarea este la vedere

Doresc un parteneriat intr-un mediu curat.

Depozit ecologic de peleți din deseuri de groapa. De ce nu se vrea? Ce este poluant aici?

A gandit sau văzut cineva din Ministerul Mediului  așa ceva?

2) Soluții pentru Ministerul ENERGIEI

– Situația actuală si perspectivele sectorului energetic sunt dramatice,

– Strategia energetică actuală este un act de trădare naţională !

– Tradati am fost si cand ne-ati vândut sursele de energie strategice, producția de energie și transportul energieiEfectul?

-Am trecut de la excedent de energie electrică la import.

-Vindem ieftin și cumpărăm scump, pe spinarea populației.

Propun Presedintelui, Guvernului si Parlamentului solutii pentru ieșirea din criza energetica, din exploaraea energetica, de eradicare a saraciei energetice, folosind biomasa peletizata:

  1. b) VALORIFICAM BIOMASA PELETIZATA PRIN COMBUSTIE LA TEMPERATURI  INALTE  > 1200°C

Eu pot si vreau. Tu decidentule de ce nu vrei?

 Aarzător ecoHORNET cu curatare automata, accelerator de ardere si colector cenusi

Biomasa este cea mai abundentă bogație a planetei iar conversia ei în energie se realizează prin combustie la temperature inalte >1200°C cu 70  de  echipamente ecoHORNET (efficient, economic, ecologic)

Natura ne daruieste in fiecara an, de pe terenurile încă fertile, cultivate sau nu, 3-4 tone de biomasa pe hectar cu o valoare energetica de 4-4,5 MW/tona.

Potențialul este mare și nevalorificat, ne lipsește o legislația adecvată.

Solicitam de multi ani introducerea  biomasei ca sursă strategică de energie, în zadar.

România are capabilitatea sa inlocuiasca peste 60% din combustibili fosili cu SRE

Folosind biomasa peletizata si ecoHORNET  obtinem toata gama de fluxuri termice:apa calda, apa supraincalzita, abur, ulei diatermic, aer cald, aer suptaincalzit, radiatii termice, biocombustibili (gaz de piroliza, ulei de piroliza), biochat.

„Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv a substantelor vegetale si animale, silvicultură și industriile conexe, culturi energetice, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor menajere și industriale”.

 Nu mai avem nevoie sa tăiem pădurile pentru a produce energie primitiva.

Se poate demonstra valoarea economică a strategiei propuse pentru ieșirea din criza energetică prin exemplul de mai jos

România a folosit în 2015, pentru confortul termic al populației circa 115.000.000 MW energie termică, repartizați astfel:

 – încălzirea locuințelor =82.000.000 MW/an;

–  preparare apă caldă  = 10.000.000 MW/an;

–  încălzirea publică      = 23.000.000 MW/an.

    tal                              =115.000.000MW/an.

Această energie termică, se poate obține din 25.000.000 tone peleți, echivalent a: 12.000.000 mc gaz sau 80.000.000 t lemn sau 10.500.000 t motorină sau lignit 100.000.000 t.

Peletii pot fi obtinuti de pe aproximativ 5.000.000 ha.de culturi agricole, deseuri, toaletarea  parcurilor și pădurilor)

Se creează locuri de muncă bine plătite  = 450.000.

Rămâne la latitudinea guvernanților în cât timp se va declara România cea ma verde țară din lumeAvem tehnologii produse în țară, cu aport de creștere PIB însemnat, ce ne lipsește, decideți dumneavoastră iubiții nostri guvernanți. Noi va stăm la dispozitie de peste 10 ani.

Daca utilizam biomasadeseurile, energia de la soareapavânt și energia geotermala asigura mai mult de 90% din energia termica si 40% din energia electrica a Romaniei.

Tratare termică a carbunelui pentru desulfurare (piroliza)

Prin acest procedeu realizăm desulfurarea cărbuneleui prin el insusi sau cu peleti.

Se  modernizează sistemului energetic pe carbune desulfurat și hidrogen.

Sa transformam termocentralele de la Turceni, Rovinari, Ișalnița pe gaz sau cărbune desulfurat și gaz – 4.250 MWh;

  • Solutii pentru MINISTERUL AGRICULTURII

 Situația actuală este alarmantă

-Peste 75% din terenul agricol al Romaniei a intrat intr-un proces de deșertificare accentuat printr-o exploatare intensivă fara principii, bazată pe profit imediat;

-Degradarea, epuizarea si eroziunea solului se produce și prin introducerea la adâncime a deșeurilor agricole cu ajutorul plugului („Nebunia aratului – Edward Faulkner”) necesitand o chimizare suplimentara.

Chimizarea masivă și abuzivă, a distrus mare parte din terenurilor agricole cu valoare nutritiva naturala; fertilitatea solului Romaniei era în 1989 circa 70%  iar în 2018 a fost redusa  la 35% (INS);

     Propun Presedintelui, Guvernului si Parlamentului solutii de refacerea fertilitatii solului in mod natural si oprire desertificarii (Terra Pretta do Indio, o experienta de 2500 de ani)

c)RECICLAREA DESEURILOR PRIN TRATARE TERMICA (PIROLIZA)

Eu pot si vreau. Tu decidentule de ce nu vrei?

    Ameliorarea și fertilizarea solului

     Biochar-ul este un cărbune vegetal activ, este energia pământului, un ameliorator și fertilizator pentru solurile nefertile sau secătuite de nutrienți, revigorează solurile deșertificate,  sporește productivitatea agricolă și oferă protecție împotriva transmiterii unor boli, este hygroscopic cu capacitate mare de a atrage și de a reține apa în sol,  scade considerabil necesarul de îngrășăminte chimice și contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului.

     Biochar-ul se obtine prin tratarea termica (piroliza) din biomasă excedentară agricolă la fața locului, din gunoi de grajd (ovine, suine, pasari, etc), deșeuri menejere și nămoluri de epurare. Piroliza este un proces de descompunere endoterm, în lipsa oxigenului, cu poluare 0, din care rezultă:  biochar 50%, ulei de piroliză 30% și gaz de piroliza 20%.

Procedeul este de viitor, asigura descompunerea in materii prime: cărbune vegetal (biochar), compuși volatili și gaze combustibile a tuturor deseurilor neutilizate.

Locuri de munca = 100.000

Echipamentele sunt Brevetate si produse de ecoHORNET, trateaza termic: biomasă, deșeuri menajere, nămoluri de epurare, deșeuri din plastic și cauciuc, slamuri și pământ cu hidrocarburi, cărbune, ulei uzat, etc.

 

Dacă vrețși nu știți vă invătăm;

                               Dacă vrețși nu puteți vă ajutăm;

                                                            Dacă nu vrețmergeți acasă.

Inventator Iuliean  Hornet

Dir. Gen. ecoHORNET

Presedinte Cluster MedGreen Romania

Tel. 0745050050 – mail: president@ecohornet.ro

sursa : daniel-roxin.ro
Proudly powered by WordPress