Linie de fabricatie pentru componente pentru incineratoare de deseuri solide brichetate sau peletizate MEDGREEN (acronimul EcoPellet)

sigle

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

Comunicat de presa

Finalizarea proiectului “Linie de fabricatie pentru componente pentru incineratoare de deseuri solide brichetate sau peletizate MEDGREEN (acronimul EcoPellet)“
Chiajna, 08.12.2015

 

S.C Ecohornet S.R.L, cu sediul în Chiajna, str. Italia  nr. 4  judetul Ilfov, a derulat, începând cu data de 22.05.2014, proiectul “Linie de fabricatie pentru componente pentru incineratoare de deseuri solide brichetate sau peletizate MEDGREEN (acronimul EcoPellet)”, cod SMIS50233, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare încheiat cuMinisterul Fondurilor Europene (MFE),în calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (AM POS CCE).  Proiectul s-a implementat în localitatea Chiajna pe o durata de 19 luni.

Valoarea totala a proiectului este de 1.995.299,56 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 1.091.943,30 lei.

Proiectul EcoPellet a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unei linii de fabricatie a componentelor pentru sistemele de incinerare a deseurilor de biomasa peletizate. Infrastructura achizitionataofera posibilitatea de acumulare de expertiza prin activitati de CDI, oferindavantaje competitive partenerilor la proiect. Au fost achizitionate urmatorele active tangibile si intangibile:

Masina de prelucrat cu laser pentru tabla si inox;

Robot sudura automata pentru cazane;

Masina de roluit si ambutisat capace metal;

2 Statii grafice;

2 Licente pentru aplicatii CAD/CAM;

2 Sisteme de operare Windows 7;

2 Pachete Microsoft Office .

 

Proiectul face parte integranta din pachetul de proiecte asociat la polul de competitivitate MEDGreen„Polului national de competitivitate în promovarea sistemelor moderne defabricatie pentru implementarea principiilor economiei verzi„, contribuind la strategia de dezvoltare a polului.

 

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Iuliean Hornet

Functie:Director General

Tel. +40 745 050 050/ Fax: +40314.378.991, e-mail: president@ecohornet.ro