Solutii inovative pentru fabricarea focarului pentru incineratoarele pe baza de biomasa peletizata (EcoPellet CDI)

sigle

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

Comunicat de presa

Finalizarea proiectului “ Solutii inovative pentru fabricarea focarului pentru incineratoarele pe baza de biomasa peletizata (EcoPellet CDI)“ 

Chiajna, 21.12.2014

 

S.C Ecohornet S.R.L, cu sediul în Chiajna, str. Italia  nr. 4  judetul Ilfov, derulează, începând cu data de 22.05.2014, proiectul “Solutii inovative pentru fabricarea focarului pentru incineratoarele pe baza de biomasă peletizata (EcoPellet CDI)”, cod SMIS 50318, co-finantat prin Fondul European de  Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”,

Valoarea totală a proiectului este de 475.100,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este 310.800,00 lei. Proiectul s-a implementat în localitatile Chiajna si Constanţa pe o durată de 19 luni.

Proiectul EcoPellet CDI este asociat cu proiectul EcoPellet, care a avut ca scop dezvoltarea unei linii de fabricatie a componentelor pentru sistemele de incinerare a deseurilor de biomasa peletizate. Componenta CDI a inclus activitatile de cercetare industriala, în vederea dobândirii de cunostinte care să permita dezvoltarea unui avantaj competitiv pentru societatea S.C. ECOHORNET  S.R.L., în parteneriat cu S.C. ET Innovative Solutions S.R.L.

Proiectul face parte integranta din pachetul de proiecte asociat la polul de competitivitate MEDGreen „Polului national de competitivitate în promovarea sistemelor moderne de fabricatie pentru implementarea principiilor economiei verzi„, contribuind la strategia de dezvoltare a polului.

Activitatile proiectului au constat în: analiza tehnologiilor de fabricatie a focarului disponibile pe piata din România; dezvoltarea unei tehnologii inovative de fabricatie a focarului si cercetari experimentale în vederea selectarii unor solutii tehnologice optime care sa permita realizarea focarului în conditii de pret si calitate competitive. Dobândirea de cunostinte în urma activitatii de cercetare industriala a permis dezvoltarea unor solutii inovative, care au fost brevetate, iar rezultatele cercetarii au facut obiectul unor publicatii stiintifice.

 

Detalii suplimentare puteti obţine de la:

Nume persoana contact: Iuliean Hornet

Functie: Director General

Tel. +40 745 050 050/ +40 740 888 085/+40 742 050 055, president@ecohornet.ro