Servicii de asistenta tehnica pentru proiectele EcoPellet si EcoPellet CDI (EcoPellet Soft)

sigle

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

Comunicat de presa

Finalizarea proiectului „Servicii de asistenta tehnica pentru proiectele EcoPellet si EcoPellet CDI (EcoPellet Soft)“
Chiajna, 08.12.2015

S.C Ecohornet S.R.L, cu sediul în Chiajna, str. Italia  nr. 4  judetul Ilfov, a derulat, începând cu data de 22.05.2014, proiectul “Servicii de asistenta tehnica pentru proiectele EcoPellet si EcoPellet CDI (EcoPellet Soft)“, cod SMIS50427, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial “Creşterea Competitivitatii Economice” (AM POS CCE).  Proiectul s-a implementat în localitatea Chiajna pe o durata de 19 luni.

Valoarea totala a proiectului este de 267.954,04 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este 166.312,00 lei.

ProiectulEcopellet Soft a avut ca scop asigurarea asistentei tehnice necesare pentru implementarea proiectului de investitii EcoPellet si a proiectului EcoPellet CDI, prin contractarea unor firme specializate, în vederea efectuarii lucrarilor de studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentatie de executie, precum si a planului de afaceri, care au permis asigurarea unei implementari eficiente a proiectelor mai sus mentionate.

Proiectul face parte integranta din pachetul de proiecte asociat la polul de competitivitate MEDGreen “Polului national de competitivitate în promovarea sistemelor moderne de fabricatie pentru implementarea principiilor economiei verzi”, contribuind la strategia de dezvoltare a polului.

 

Detalii suplimentare puteţi obtine de la:

Nume persoana contact:Iuliean Hornet

Functie:Director General

Tel. +40 745 050 050 / Fax: +40314.378.991, e-mail: president@ecohornet.ro